Zástupcovia našej obce sa zúčastnili stretnutia v Taliansku, v meste Valdina:

Volkovics Gyula
Régi Anikó
Skerlec Mária
Baláž Barnabás
Bugyi Dóra
Nagypál Róbert

TOWN-TWINNING (ENG/ITA)