szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar Bel Canto Kamarakórusa

 

Súbor Vissi d'Arte a Komorný zbor Bel Canto zboru Erkela Ferenca zo Szécsényu vystúpia na spoločnom slávnostnom koncerte 14. januára 2023 (sobota) o 14.30 h v Kostole svätého Juraja v Dolinke.

Umelecká vedúca a zbormajsterka je Beáta Lévárdi. Program zahŕňa zborové diela, operné árie, úryvky z operiet, klasické inštrumentálne a sólové skladby. Vstup je bezplatný.

Renovácia stanu na podujatia

Naša obec každoročne organizuje niekoľko kultúrnych podujatí s vysokou návštevnosťou. S cieľom zabezpečiť estetické miesto pre naše vonkajšie podujatia sme vďaka podpore spoločnosti BGA Zrt. úspešne zrekonštruovali betónovú podlahu stanu za kultúrnym domom.

 

BGA Logo

 

V dôsledku zlých poveternostných podmienok sa podlaha v priebehu rokov poškodila. Zrekonštruované miesto poskytne vhodné prostredie pre vonkajšie aktivity v našej obci.