Upozornenie Hasičského a záchranného zboru - Vypaľovanie trávy