Zástupcovia našej obce sa zúčastnili stretnutia v Španielsku, v meste Estrada:

Régi Zsolt
Gyurász Ibolya
Nagy Amália
Vámos Róbert
Parák József

TOWN-TWINNING (ENG)