szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar Bel Canto Kamarakórusa

 

Súbor Vissi d'Arte a Komorný zbor Bel Canto zboru Erkela Ferenca zo Szécsényu vystúpia na spoločnom slávnostnom koncerte 14. januára 2023 (sobota) o 14.30 h v Kostole svätého Juraja v Dolinke.

Umelecká vedúca a zbormajsterka je Beáta Lévárdi. Program zahŕňa zborové diela, operné árie, úryvky z operiet, klasické inštrumentálne a sólové skladby. Vstup je bezplatný.