Obecný úrad Dolinka a miestna organizácia Csemadoku Vám oznamuje, že XXI. Medový Festival kvôli pandémii sa presúva na rok 2021.

Za pochopenie ďakujeme!