DátumDokladTextSuma
31.12.2011 1907/2011 Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj reg. Stredného Poiplia 3 499,50 €
17.05.2012 02312 Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Prestavba domu smútku Dolinka" v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 23.06.2011 4 143,11 €
31.12.2011 0030 Faktúra za dodanie služby v rámci realizácie projektu Citizenship EACEA - Európa pre občanov Opatrenie 1.1: Organizačná a technická príprava podujatia a zabezpečenie publicity 3 500,00 €
21.03.2012 01212 Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe: "Prestavba domu smútku Dolinka" v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 23.06.2011 9 167,06 €
08.09.2011 20110004 Faktúra za dodanie nasledovných reklamných predmetov: farebné tričko s logom, šiltovky s logom, perá s logom 1 287,00 €
16.10.2011 2011001 Faktúra za podávanie raňajok, obedov a občerstvenie na dni 1. a 2.10.2011 1 110,00 €
26.09.2012 0020 Faktúra za dodané služby: externý manažment projektu s názvom "Rekonštrukcia domu smútku v obci Dolinka, kód projektu: 4414B110020 v rámci PRV SR 2007-2013" 1 223,42 €
30.04.2012 01912 Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Prestavba domu smútku Dolinka" v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 23.06.2011 27 541,13 €
02.01.2012 09311 Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Rekonštrukcia budovy Obecného úradu" v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa 02.09.2011 12 000,00 €
10.02.2011 0111020081 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o 481,00 €
31.0.2011 10110003 Fakturujeme na základe zmluvy o dielo č. 1/2011 za vyhotovenie projektovej dokumentácie: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU, -projekt pre vydanie stavebného povolenia 1 500,00 €
12.04.2011 110100005 Fakturujem za vykonané práce nasledovne: úprava terénu pri obecných bytoch č. 182 555,59 €
28.02.2011   Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny SSE, fakturačné obdobie 01.01.2011 - 31.01.2011 315,68 €
28.03.2011   Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny SSE, fakturačné obdobie 01.01.2011 - 28.02.2011 347,45 €
1902/2011 31.08.2011 Fakturujeme za zorganizovanie úvodnej konferencie v rámci projektu s názvom "Pomoc vrstvám so špeciálnymi potrebami" HUSK 0901/1.62/023 dňa 22.02.2011 1 391,00 €
9.7.2209 18.05.2013 Fakturujeme za vykonané stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č.7/2/2013 5 331,85 €