Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Deňoddooddo
Pondelok 08:00 12:00 13:00 15:00
Utorok 08:00 12:00
Streda 08:00 12:00 13:00 17:00
Štvrtok 08:00 12:00 13:00 15:00
Piatok 08:00 12:00