Orientačný harmonogram testovania COVID-19.

Miesto: Dolinka, kultúrny dom

ČAS: sobota, 31. októbra 2020 od 7.00-22.00 hodiny

 

Čas Súpisné číslo
7.30-8.30 2-15
8.30-9.30 16-35
9.30-10.30 36-48
10.30-11.30 49-63
11.30-12.00 64-73
13.00-14.00 79-100
14.00-15.00 103-134
15.00-16.00 135-154
16.00-17.00 155-172
17.00-18.00 173-178
18.00-19.00 179-182
19.00-20-00 184-213
20.00-21.00 214-244

  

Loading...

 

Loading...