Oznámenia, informácie súvisiace s novým koronavírusom:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe (SK)

Čo robiť, ak cestujeme zo zahraničia? (SK)
Ako znížiť riziko? (SK)
Odporúčania (SK)

Rozhodnutie - zákaz usporiadať podujatie - koronavírus
Rozhodnutie - karanténa - koronavírus

Uznesenie - vyhlásenie mimoriadnej situácie - koronavírus

Opatrenia a dôležité informácie - Súhrn
Rozhodnutie 12.3 - karanténa - koronavírus

Dôležité informácie pre občanov, podnikateľov - Okresný Úrad
Hraničné prechody uzatvorené - Upozornenie polície

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia
Opatrenia UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok

Červený kríž - oznam
Oznam Slovenskej pošty - vyplácanie sociálnych dávok
Zmena, doplnenie opatrení ÚVZ pri ohrození verejného zdravia

Infografika - 10 odporúčaní - koronavírus
Infografika - Čo robiť, ak ste chorý - koronavírus
Infografika - Osoby s vyšším rizikom ochorenia - koronavírus
Infografika - Pomoc sebe a druhým - koronavírus
Čo robiť a nerobiť v karanténe
Opatrenie - Karanténa

Usmernenie hlavného hygienika SR - aktualizácia

Oznam Slovenskej pošty - opatrenia

Oznam - Zápis do SŠ

Nakladanie s odpadom

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenia SSE

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa

Uznesenie - núdzový stav - obmedzenie pohybu počas Veľkej noci

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

Nákupy pre seniorov

Uznesenie 233/2020 - rozšírenie núdzového stavu

Zmena cestovného poriadku autobusovej dopravy - SobotaPlus
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - nosenie rúšok

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - 7. aktualizácia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Mobilná aplikácia o koronavíruse - Zostaň Zdravý
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - bohoslužby

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - podujatia
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - nosenie rúšok

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa

Smart karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - hranice CZ
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - nosenie rúšok
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - hranice HU, AT