Voľby

Vyhlásili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie pre voliča (SK)

Tájékoztató a választópolgár részére (HU)

E-mailová adresa (SK/HU)