Informácie pre voliča

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Oznámenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu