Obecný úrad Dolinka a miestna organizácia Csemadoku Vám oznamuje, že XXI. Medový Festival kvôli pandémii sa presúva na rok 2021.

Za pochopenie ďakujeme!

Oznámenia, informácie súvisiace s novým koronavírusom:

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky pre verejnosť o karanténe (SK)

Čo robiť, ak cestujeme zo zahraničia? (SK)
Ako znížiť riziko? (SK)
Odporúčania (SK)

Rozhodnutie - zákaz usporiadať podujatie - koronavírus
Rozhodnutie - karanténa - koronavírus

Uznesenie - vyhlásenie mimoriadnej situácie - koronavírus

Opatrenia a dôležité informácie - Súhrn
Rozhodnutie 12.3 - karanténa - koronavírus

Dôležité informácie pre občanov, podnikateľov - Okresný Úrad
Hraničné prechody uzatvorené - Upozornenie polície

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia
Opatrenia UVZ SR o zákaze a obmedzení prevádzok

Červený kríž - oznam
Oznam Slovenskej pošty - vyplácanie sociálnych dávok
Zmena, doplnenie opatrení ÚVZ pri ohrození verejného zdravia

Infografika - 10 odporúčaní - koronavírus
Infografika - Čo robiť, ak ste chorý - koronavírus
Infografika - Osoby s vyšším rizikom ochorenia - koronavírus
Infografika - Pomoc sebe a druhým - koronavírus
Čo robiť a nerobiť v karanténe
Opatrenie - Karanténa

Usmernenie hlavného hygienika SR - aktualizácia

Oznam Slovenskej pošty - opatrenia

Oznam - Zápis do SŠ

Nakladanie s odpadom

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

Opatrenia SSE

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa

Uznesenie - núdzový stav - obmedzenie pohybu počas Veľkej noci

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky ku konaniu bohoslužieb a otvoreniu kostolov

Nákupy pre seniorov

Uznesenie 233/2020 - rozšírenie núdzového stavu

Zmena cestovného poriadku autobusovej dopravy - SobotaPlus
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - nosenie rúšok

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - 7. aktualizácia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - vyhradený nákupný čas pre seniorov nad 65 rokov

Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky - vo veci prevádzky vonkajších športovísk pre bezkontaktný šport

Mobilná aplikácia o koronavíruse - Zostaň Zdravý
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - bohoslužby

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - podujatia
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - nosenie rúšok

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - štátna karanténa

Smart karanténa

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - hranice CZ
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - prevádzky
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - nosenie rúšok
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva - hranice HU, AT

 

Oznamujeme Vám mimoriadne opatrenia vlády zo dňa 24. marca:

- Povinnosť pre každého nosiť rúško všade mimo bydliska
- Povinnosť v radoch všade dodržiavať 2 metre odstupy
- Budú uzavreté obchody v nedeľu
- Budú zavedené špeciálne otváracie hodiny v obchodoch pre dôchodcov nad 65 rokov od 9.00 do 12.00 hod.
- Dočasne budú zrušené bezplatné železničné dopravy pre študentov
- Ukončená je činnosť denných stacionárov
- Pred každou nemocnicou, kde sa robia odbery sa zriadia drive–thru. Ide o testovacie body na koronavírus z áut.
- Budú môcť štátne orgány v čase krízy využívať lokalizačné dáta ľudí, ktoré im poskytnú mobilní operátori.
- Bola predĺžená platnosť organizovania spoločenských a kultúrnych podujatí
- Vyučovanie na školách bude prerušené od 30. marca až do odvolania

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Srdečne Vás pozývame na adventný koncert dňa 21. decembra 2019 od 15.30 hod. do miestneho kostola.

Voľby

Vyhlásili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.

Informácie pre voliča (SK)

Tájékoztató a választópolgár részére (HU)

E-mailová adresa (SK/HU)

 

Používanie jazykov národnostných menšín

Týmto Vám oznamujeme, že na základe zákona č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín v znení neskorších predpisov, občan Slovenskej republiky, ktorý je osobou patriacou k národnostnej menšine, má právo komunikovať v ústnom a písomnom styku v jazyku menšiny a podávať písomné podania orgánu štátnej správy a orgánu územnej samosprávy v obcí aj v jazyku menšiny. Orgán verejnej správy v obci poskytne odpoveď okrem štátneho jazyka aj v jazyku menšiny s výnimkou verejných listín. 

Orgán verejnej správy zabezpečí informáciu o možnostiach používania jazyka menšiny v sídle orgánu verejnej správy na viditeľnom mieste.