Svetlo nesie posolstvo, vychádzajúce zo základných ľudských hodnôt. Je to posolstvo pokoja, lásky, mieru, porozumenia. Svetlo pokoja chce ľudí spájať nie rozdeľovať.

OZNAMUJEME OBČANOM, ŽE 18. DECEMBRA 2016 V NEDEĽU SA DORUČÍ BETLEHEMSKÉ SVETLO NA SVÄTÚ OMŠU. PRETO PROSÍME VŠETKÝCH, KTORÍ SI HO CHCÚ VZIAŤ DO SVOJICH DOMOVOV, NECH SI PRINESÚ SO SEBOU KAHANCE.

 

Dňa 17. decembra 2016 o 14:30 hod., usporiada Obecná samospráva predvianočný kultúrny program v miestnom kultúrnom dome. V programe vystúpia deti z materskej školy, žiaci základných škôl a skupina ochotníckeho divadla a speváci miestneho CSEMADOK-u.

O 17:00 hodine k amfiteátru príde MIKULÁŠ, ktorý obdaruje deti do 15 rokov. Deti miestnej škôlky od 14:00 hod., vo veľkej sále kultúrneho domu zorganizujú vianočné trhy v prospech škôlky.

Na tieto udalosti a pohár punču srdečne pozývame všetkých záujemcov.

 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie v obci Dolinka.

EURÓPA PRE OBČANOV

 

EUROPE FOR CITIZENS

Projekt s názvom „Budovanie spoločnej Európy → Budúcnosť Európy“ financovala Európska únia v rámci programu
Európa pre občanov
   The project Building of Common Europe – The future of Europe was funded with the support of the European Union under the Programme "Europe for Citizens"
     
Platí pre 2.1 "Opatrenie pre družobné partnerstvá miest"    Applicable to the Strand 2 – Measure 2.1 "Town-Twinning”

Účasť: projekt umožnil stretnutie 987 občanov, z ktorých 50 pochádzalo z obce Cserháthaláp (Maďarsko),  25 z obce Vlachová Lhota (Česká republika), 20 z mesta Patak (Maďarsko), 10 z obce Stara Moravica (Srbsko), 25 z obce Olasig (Rumunsko), 30 z obce Gyöngyössolymos (Maďarsko), 27 z obce Spytkowice (Poľsko) a cca. 800 z obce Dolinka a jej okolia.

Miesto/dátumy: stretnutie sa uskutočnilo v obci Dolinka  (Slovensko) od 08/07/2016 do 10/07/2016

Stručný opis:

Dňa 08/07/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na posilnenie súdržnosti Európanov

Hostia z družobných obcí prichádzali v popoludňajších hodinách, ktorých hostitelia privítali s miestnymi špecialitami. V tomto roku dlhoročné družobné partnerstvá sa rozšírili o nového partnera  z obce Spytkowice (Poľsko). Po predstavení jednotlivých delegácií účastníci spoločne pripravili z keramiky pamiatkový predmet, ktorý aj po ukončení projektu bude symbolizovať spolupatričnosť občanov Európy. Večerný program zorganizovala miestna mládež v spolupráci s mladými ľudmi z delegácií. Program vytváral priestor na prezentáciu a posilnenie dialógu medzi kultúrami, na prekonanie komunikačných a jazykových bariér a spájania občanov z rôznych krajín EU.

Dňa 09/07/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na zvýšenie povedomia o kultúrnom bohatstve Európy, na vedenie diskusií o historických príčinách a dôsledkoch vojny a na rozvoj hospodárskej a mimovládnej spolupráce.

Predpoludním sa dostali do popredia odborné programy v oblasti hospodárskeho rozvoja so zameraním na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka a s tvorbou spolupráce hlavne v oblasti včelárstva.  Následne účastníci podujatia sa oboznámili s historickými a kultúrnymi pamätihodnosťami obce, počas ktorého sa viedla beseda o príčinách a dôsledkoch vojny. Cieľom  popoludňajšieho pestrého kultúrneho programu bolo zvýšenie povedomia o kultúrnom bohatstve Európy, do ktorého sa aktívne zapájali aj účinkujúci družobných obcí. Paralelne sa konali preteky o najlepší med, o najlepšie medové výrobky a medových zákuskov a v neposlednom rade sa pretekalo o titul Medovej kráľovnej. Počas podujatia širokej verejnosti sa  predstavil symbol spolupatričnosti európskych občanov, ktorý projektoví partneri pripravili spoločne v prvý deň podujatia. Večer sa konal koncert populárnej hudby.

Dňa 10/07/2016 účastníci stretnutia zamerali pozornosť na budúcnosť Európy. 

Počas podujatia projektoví partneri prezentovali svoje predstavy o budúcnosti Európy. Téma zameraná na euroskepticizmus bola prerokovaná z európskej perspektívy s predstavením rôznych národných aspektov. Za účelom posilnenia vzájomného porozumenia, každý partner pripravil vystúpenie, ktoré najviac reprezentuje ich obec. V záverečnej časti trojdňového podujatia sa vyhodnotili projektové aktivity a družobné obce si stanovili ciele ďalšej spolupráce.

  Participation: The project involved 987 citizens, from which 50 came from Cserhathalap (Hungary), 25 people from Vlachova Lhota (Czech Republic), 20 residents from Patak (Hungary), 10 people from Stara Moravica village (Serbia), 25 citizens from Erolaszi/Olasing (Romania), 30 from Gyongyossolymos (Hungary), 27 from Spytkowice village (Poland) and approximately 800 residents from Dolinka and from the surrounding villages.
Location/ Dates: The event took place in Dolinka, Slovakia from 08/07/2016 to 10/7/2016.

Short description:

The day of 08/07/2016 was dedicated to strengthening the cooperation between European citizens.

The guests arrived in the afternoon hours and were welcomed with local specialties. The well working town twinning relations have been extended by a new partner – delegation from Spytkowice, Poland. After introducing one another the delegations had created together some artistic ceramics representing the partnerships of citizens in common Europe. The pottery represented marguerite flowers on which the name of villages were handwritten to capture the motive of partnership also after the event. The evening program organized by younger generation was focusing on accepting multicultural values, dealing with barriers of different languages and direct communication of citizens.

The day of 09/07/2016   was dedicated to presenting the European milieu along with the discussion about the historical facts concerning wars and also strengthening the economical and civil relations.

In the morning hours the professional programs were highlighted. Economical, rural developing and agricultural, mainly about beekeeping, lectures welcomed the participants. Later on the quests visited the local sights. Visiting the historical monuments involved some discussion about the reasons and outcomes of wars in past.

In the early afternoon hours the first cultural performances took place in which the regional and quest delegations demonstrated their traditions. Parallel to these performances the international honey tasting, honey based cake tasting and Honey Queen election took place. Also handicraft programs were offered to the visitors.

After the ceremonial announcement of results the handwritten marguerite flowers were also demonstrated to the public.  A pop concert finished the day in the night.

On 10/07/2016 the topic was the Future of Europe.

On the last day the twinning towns had the opportunity to present their views and beliefs concerning the common future for Europe. During the talks they discussed the possible roots of EU skepticism and outcomes of it. For better understanding and getting to know one another the villages presented the most representing cultural motives and styles of their region. In the last part of the program the results of the event and the plans for future cooperation had been set.

0082
0087
0091
0100
0107
0118
0119
0139
0152
0154
0156
0159
0160
0167
0174
0177
0179
0191

Ďalšie obrázky po kliknutím na odkaz Čítať ďalej.

Construction of Common Europe The future of Europe

Budovanie spoločnej Európy Budúcnosť Európy

Közös európai építkezés Európa jövője

No: 576884-CITIZ-1-2016-1-SK-CITIZ-TT

Obecný úrad Dolinka

 Vás srdečne pozýva dňa 08. – 10. júla 2016

na oslavy „BUDOVANIE SPOLOČNEJ EURÓPY – BUDÚCNOSŤ EURÓPY“

v rámci  tohto projektu sa uskutoční

 XVII. MEDOVÝ FESTIVAL A STRETNUTIE BRATSKÝCH OBCÍ

 

Program:

08. júla 2016 - 15:00 hod

Privítanie hostí, predstavenie delegátov, výmena skúseností, kultúrny program

 

09. júla 2016 - 09:00 – 22:00

Odborné prednášky, výmena skúseností, diskusia v aktuálnych témach Európskej Únie, kultúrny program kde vystúpia účinkujúci z Maďarskej republiky, z Čiech, Poľska, Srbska a Rumunska, súťaž o najlepší agátový med, najlepší medový zákusok, medovinu a voľba medovej kráľovnej

 

10. júla 2016 - 09:00

Odborné prednášky o budúcnosti Európy, vyhodnotenie projektu

STAROSTA OBCE A OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE DOLINKA Vás srdečne pozýva na XVII. MEDOVÝ FESTIVAL ktorý sa uskutoční 09. júla 2016 v Dolinke