Dňa 17. septembra 2021, piatok od 19.00 v kultúrnom dome sa uskutoční predstavenie knihy Jánosa Zolcera s názvom Gorbacsov titkai.

Podpis memoranda o spolupráci

Podpis memoranda o spolupráci s Banskobystrickým samosprávnym krajom pri realizácii projektu „ Centrá sociálnych služieb ako nástroj viacúrovňového partnerstva pri poskytovaní dlhodobej starostlivosti na komunitnej úrovni“ .

 

Tradícia

Obec Dolinka usporiadalo 4. júna 2021 v Dolinke otváracie podujatie spojené s cezhraničným projektom pod názvom Tradícia.

Cieľom projektu je zvýšiť úroveň cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšíriť cezhraničnú spoluprácu medzi občanmi, ako aj zvýšiť atraktivitu pohraničných obcí - Dolinky a Diósjenő. V dvoch mikroregiónoch chcú posilniť cestovný ruch v mene gastronómie a ľudového umenia, čím by sa zvýšil počet turistov navštevujúcich tieto regióny.

Počas otváracieho projektového podujatia predstavili zástupcovia obcí svoje obce, tradície a históriu a následne predstavili podujatia realizované v rámci projektu.

Dolinka - Deň rodiny sa bude konať 26. júna 2021 a Festival medu 10. júla 2021. Obraz obce definuje med a jedinečné, remeselné výrobky z medu, preto by tento deň bol zameraný na gastronómiu a jej propagáciu.

Maďarský projektový partner, obec Diósjenő 3. júla 2021 usporiada rodinný deň s bábkovým divadlom a potom 10. júla 2021 bude usporiadaný Deň Jenő, kde bude hrať hlavnú úlohu jedlo z vlašských orechov.

Testovania na COVID-19.

Miesto: Dolinka, kultúrny dom

ČAS: sobota, 5. jún 2021 od 15.00-17.00 hodiny

 

Doporučujeme, aby sa testovali občania od 10-65 rokov. Pripravte si občiansky preukaz a kartičku poistenca.
Vstup iba s rúškom. Postupujte po jednom a dodržiavajte odstupy minimálne 2 metre.

 

Testovanie

Balog nad Ipľom - sobota, 5. jún 2021 od 08.00-11.00 hodiny
Kosihy nad Ipľom - sobota, 5. jún 2021 od 12.30-14.30 hodiny