szécsényi Erkel Ferenc Vegyeskar Bel Canto Kamarakórusa

 

Súbor Vissi d'Arte a Komorný zbor Bel Canto zboru Erkela Ferenca zo Szécsényu vystúpia na spoločnom slávnostnom koncerte 14. januára 2023 (sobota) o 14.30 h v Kostole svätého Juraja v Dolinke.

Umelecká vedúca a zbormajsterka je Beáta Lévárdi. Program zahŕňa zborové diela, operné árie, úryvky z operiet, klasické inštrumentálne a sólové skladby. Vstup je bezplatný.

Renovácia stanu na podujatia

Naša obec každoročne organizuje niekoľko kultúrnych podujatí s vysokou návštevnosťou. S cieľom zabezpečiť estetické miesto pre naše vonkajšie podujatia sme vďaka podpore spoločnosti BGA Zrt. úspešne zrekonštruovali betónovú podlahu stanu za kultúrnym domom.

 

BGA Logo

 

V dôsledku zlých poveternostných podmienok sa podlaha v priebehu rokov poškodila. Zrekonštruované miesto poskytne vhodné prostredie pre vonkajšie aktivity v našej obci.

Voľby

Miestna volebná komisia v Dolinke

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV

volieb poslancov obecného zastupiteľstva

a volieb starostu obce

Miestna volebná komisia v DOLINKE, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov u v e r e j ň u j e výsledky volieb poslancov obecného zastupiteľstva a volieb starostu obce, ktoré sa konali 29. októbra 2022.

 1. Do Obecného zastupiteľstva v Dolinke boli zvolení:

 1. Róbert Vámos, Szövetség-Aliancia 173 hlasov

 2. Amália Nagyová, Szövetség-Aliancia 169 hlasov

 3. Július Volkovics, Szövetség-Aliancia 169 hlasov

 4. Ibolya Gyurászová, Szövetség-Aliancia 156 hlasov

 5. Kristián Rusňák, nezávislý kandidát 144 hlasov

 

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ:

 1. Barnabáš Baláž, nezávislý kandidát 125 hlasov

 2. Alexander Nagypál, Szövetség-Aliancia 113 hlasov

 3. Štefan Takáč, nezávislý kandidát 108 hlasov

 4. Róbert Kováč, nezávislý kandidát 94 hlasov

 5. József Nagy, Ing., Magyar Fórum-Maďarské fórum 91 hlasov

 6. Jaroslav Mareš, nezávislý kandidát 62 hlasov

 7. Kristína Matejkinová, nezávislý kandidát 44 hlasov

   

 1. Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na starostu obce:

 1. Zsolt Régi Ing., Szövetség-Aliancia 213 hlasov

 2. Zoltán Saróka, nezávislý kandidát 100 hlasov

   

 1. Za starostu obce Dolinka bol zvolený:

  Zsolt Régi, Ing., Szövetség-Aliancia

Obec Dolinka vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra:

 

Loading...