Obnova kostola Svätého Juraja v obci Dolinka

 

V posledných mesiacoch sa postupne skrášľuje kostol zasvätený Svätému Jurajovi v obci Dolinka. Práce sa mohli uskutočniť vďaka nenávratnému grantu vo výške 10 miliónov forintov od maďarskej vlády.

 

BGA Logo

 

Strešná konštrukcia budovy bola v havarijnom stave v dôsledku poveternostných vplyvov, ktoré spôsobili, že na viacerých miestach strechy zatekal dážď. Cieľom rekonštrukcie bolo zachovať najvýznamnejšie cirkevné dedičstvo našej obce.

Naša obec dostala možnosť zúčastniť sa na ostrove Martinica (Francúzsko), v meste Fort de France na projekte Europe for Citizens Programme - Strings that unite us through migration.

Našu obec zastupoval starosta Zsolt Régi.

 

Naša obec dostala možnosť zúčastniť sa v portugalskom meste Gondomare na projekte EACEA Európskej Únie.

Našu obec zastupoval starosta Zsolt Régi a podpísal zmluvu o spolupráci, ktorá dáva našej obci možnosť podávať aj v budúcnosti spoločné projekty.

Ešte raz ďakujeme mestu Gondomar za pozvanie, financovanie a za príležitosť.

 

Dňa 17. septembra 2021, piatok od 19.00 v kultúrnom dome sa uskutoční predstavenie knihy Jánosa Zolcera s názvom Gorbacsov titkai.