1. Beáta Lauríková, Dolinka, vyhrala na XVII. Medovom festivale v 2016
  2. Ilona Szabóová, Vrbovce, vyhrala na XVI. Medovom festivale v 2015