Sv. Ambróz (340-397) bol Milánsky biskup latinsko-cirkevný spisovateľ. Ešte nebol pokrstený, keď ho neobvykle vysvätili za biskupa. Vtedy ľudia spozorovali ako jeden chlapec kričí a zvolili ho za biskupa. Ešte ako 33 ročný nebol pokrstený, ale potom sa dal pokrstiť. Potom ho vysvätili za farára a o jeden týždeň neskôr ho zvolili za biskupa.

Keď bol malý chlapec včely sa usadili na kolísku, rozdelili sa do kruhu, aj do úst mu vletela včela, ako keby mal na ústach hroznový nektár. Jeho matka hrozivo zvolala: „toto dieťa nezostane na žive“, ale malého Ambróza nepopichali a nič sa mu nestalo. Matkina predtucha sa splnila, z dieťaťa sa stal naozaj veľký človek, biskup, hovorca a medový kazateľ. Práve preto sa stal ochrancom včelárov.