Obec Dolinka
Obecný úrad
XVI. MEDOVÝ FESTIVAL
KONCERT RÚZSA MAGDI!!!

Príhovor starosta

Vážení návštevníci webovej stránky obce Dolinka. V mene občanov obce i v mene svojom Vás srdečne vítam na našej stránke. Čítajte ďalej