Mandátová komisia

 • Volkovics Július predseda
 • Vámos Róbert člen

Volebná komisia

 • MVDr. Zolczer Zoltán predseda
 • Vámos Róbert člen

Kultúrna komisia

 • Vámos Róbert predseda
 • Bodzsár Gyula člen
 • Régiová Anna člen
 • Nagyová Amália člen
 • Ing. Balík Róbert člen

Stavebná komisia

 • Nagy Ladislav predseda
 • Volkovics Július člen