Inám község önkormányzata a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Pályázatából nyert összegből felújította az elhanyagolt, nem megfelelően gondozott I. világháborús emlékműveket. A program keretén belül az emlékművek felületkezelésen estek át, alapjaikat kijavítottuk. Az emlékművek megközelíthetőségét utak kialakításával tettük alkalmassá. Ezen felújítással szeretnénk elérni azt a célt, hogy községünkben is, mint a Felvidék számos falvaiban ébren tartsuk az emlékezetet az I. világháborúval kapcsolatban és ezáltal is hozzájáruljunk a közös történelmen és kultúrán alapuló magyar és európai identitás erősítéséhez. Közel 500 lakos vágya teljesült ezzel, de azáltal, hogy a felvidéki meghurcolt papok helyi emlékének ápolását is szorgalmazza községünk, és cselekvően áll ehhez a programhoz a régió több ezer lakosának is lehetőséget kínál, hogy megemlékezzen az I. világháború áldozataira. Az emlékművek felújítása nagyban emelte a színvonalát annak a Kegyeleti megemlékezésnek, amely a felvidéki meghurcolt katolikus papok, hívek és Mons. Lénár Károly pápai káplán emlékének tiszteletére rendezett községünk 2017-ben immár harmadik alkalommal.